PRESS GLASS - to pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

Kampania edukacyjna "Sprzątnij po swoim psie"
więcej zdjęć...

Pies to nie tylko przyjaciel człowieka, stróż domu i towarzysz spacerów ale również obowiązki. Nie wystarczy go tylko karmić, pielęgnować i wyprowadzać, należy również dopilnować, aby nie był uciążliwy dla innych.

W ciągu ostatnich 2 lat na terenie naszego miasta ustawiono 10 tzw. psich stacji, z których można nieodpłatnie pobrać jednorazowe zestawy higieniczne do zbierania psich nieczystości a następnie wrzucić je do specjalnych pojemników. Jesienią 2012 r. gmina Nowogard rozpoczęła szeroką kampanię edukacyjną pod nazwą „SPRZĄTNIJ PO SWOIM PSIE”. Pierwszy jej etap polegał na malowaniu haseł „Sprzątnij po swoim psie – Wchodzę w to” na chodnikach, alejach i placach miejskich. Do akcji włączyły się wszystkie miejskie szkoły podstawowe oraz gimnazja. Szkolni koordynatorzy wraz z uczniami, malowali hasła za pomocą odpowiednich szablonów i farb. Akcja, która ma na celu zmianę złych nawyków właścicieli psów, wskazanie właściwego postępowania a przede wszystkim propagowanie uprzątania nieczystości pozostawionych przez psy na trawnikach, chodnikach i placach spotkała się z pozytywnym odbiorem i dużym poparciem wśród mieszkańców naszego miasta.

Następnym etapem kampanii był konkurs na plakat nawiązujący do hasła, że każdy właściciel psa powinien posprzątać nieczystości pozostawione przez jego pupila. Do konkursu zgłoszono 73 prace, z których komisja konkursowa wyłoniła 1 zwycięzcę oraz przyznała 3 wyróżnienia. W dniu 7 stycznia 2013 r. roku burmistrz Robert Czapla otworzył wystawę prac konkursowych zorganizowaną w Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz wręczył nagrody laureatom konkursu.
Nagrodę główną - bon pieniężny o wartości 500 zł – zdobył Filip RAKOWSKI z Gimnazjum nr 3 w Nowogardzie. Nagrodzona praca wykorzystana zostanie także jako  plakat kampanii i wydrukowana będzie w formie broszury.
Wyróżnienia - bony pieniężne o wartości po 200 zł otrzymały:

  • Julia Piwowarczyk ze Szkoły Podstawowej nr 4,
  • Daria Żabecka z Publicznego Gimnazjum nr 1,
  • Anna Andrzejewska z Publicznego Gimnazjum nr 2.

Kampania trwa nadal a kolejnym jej etapem będzie rozpowszechnianie broszur poprzez wręczanie ich mieszkańcom oraz dystrybucja w formie wkładki w prasie lokalnej. Taka forma przekazu pozwoli nam na dotarcie do całej społeczności naszej gminy angażując nie tylko uczniów, którzy już aktywnie włączyli się do kampanii ale także pozostałych właścicieli psów.

Jeśli chcemy mieszkać w czystym mieście, chodzić po czystych chodnikach i trawnikach, bez obawy natknięcia się na przykrą niespodziankę pamiętajmy że to nie wstyd sprzątać po swoim pupilu.

Powyżej zamieszczamy fotorelację z dotychczas podjętych działań.