Sprzedaż kwiatów i zniczy w pobliżu cmentarza

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę miejsc do sprzedaży kwiatów i zniczy w pobliżu cmentarza komunalnego w Nowogardzie - BIP

  1. Przetarg na dzierżawę miejsc do sprzedaży kwiatów, zniczy i stroików w pobliżu cmentarza komunalnego w Nowogardzie odbędzie się w dniu 23 października 2017 w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, Pl. Wolności 1 w sali posiedzeń Rady Miejskiej o godzinie 9:00.
  2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 160 zł (sto sześćdziesiąt  złotych) za każde licytowane miejsce do sprzedaży najpóźniej do dnia 20 października 2017

Działki nr 124/4 i 157/40 na sprzedaż - Nowogard

działki nr 124/4 i 157/40 na sprzedaż  - Nowogard
Nieruchomość składająca się z działek niezabudowanych o nr ewidencyjnych 124/4 i 157/40 o łącznej pow. 442 m2, położona w obrębie nr 4 m. Nowogard przy ul. Ogrodowej 22.

Brak planu zagospodarowania przestrzennego.
W obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nowogard:
- działka nr 124/4 - znajduje się w obszarze istniejącej zabudowy wielofunkcyjnej z dominacją mieszkaniowej;
- działka nr 157/40 - tereny przeznaczone pod uprawy polowe, łąki i pastwiska.

link do geoportalu

Więcej informacji nt. działki na sprzedaż: Wydzial GNGR Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, Plac Wolności 1, 72-200 Nwoogard, Edyta Dobrowolska tel. 91 39 26 225.

Działka nr 141/2 na sprzedaż - Nowogard

Działka 141/2 w Nowogardzie pow 7116 m2
działka niezabudowana o nr ewdencyjnym 141/2 o pow. 7116 m2, położona w obrębie nr 6 m. Nowogard przy ul. K.J.Poniatowskiego. Przeznaczenie nieruchomości - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

link do geoportalu

Więcej informacji nt. działki na sprzedaż: Wydzial GNGR Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, Plac Wolności 1, 72-200 Nwoogard, Edyta Dobrowolska tel. 91 39 26 225.