Rata za alkohol do 31 maja 2017

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2017 r.  II raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie wygaśnięciem zezwoleń

Działka nr 62/5 na sprzedaż - Nowogard

Działka nr 62/5 na sprzedaż - Nowogard
Działka o numerze ewidencyjnym 62/5 o pow. 755 m2 niezabudowana, położona w obrębie nr 5 m.Nowogard przy ul.A.Mickiewicza, ul.Nadtorowej.

Brak planu zagospodarowania przestrzennego.
W obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nowogard - zabudowa istniejąca wielofunkcyjna z dominacją mieszkaniowej.