Rata za alkohol do 31 maja 2017

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2017 r.  II raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie wygaśnięciem zezwoleń

działka nr 117 w Nowogardzie na sprzedaż

działka nr 117
Burmistrz Nowogardu Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej, położonej w obrębie nr 3 m. Nowogard przy ul. 3 Maja 50. Przedmiotem sprzedaży jest działka niezabudowana o nr ewidencyjnym 117 o pow. 1679 m2 (symbol użytku gruntowego – Bp), położona w obrębie nr 3 m. Nowogard przy ul. 3 Maja 50.

więcej na BIP

link do mapy