PRESS GLASS - to pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

Burmistrz Robert Czapla pozyskał blisko 3 miliony zł na ścieżkę dookoła jeziora

ścieżka dookoła jezioraW dniu 23 października 2017r, burmistrz Robert Czapla, podpisał wniosek o dofinansowanie budowy ścieżki dookoła Jeziora Nowogardzkiego, które zostało złożone w Urzędzie Marszałkowskim.

W dniu 28 marca br., do burmistrza Roberta Czapli wpłynęło pismo od Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z informacją, że istnieje możliwość dofinansowania budowy ścieżki dookoła jeziora z funduszy unijnych, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, i czy my, jako Gmina, chcemy z tych środków skorzystać.

czytaj więcej...

sprzedaż działki niezabudowanej 98/5 o pow. 965 m2Burmistrz Nowogardu ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej, położonej w obrębie Maszkowo gm. Nowogard. Przedmiotem sprzedaży jest działka niezabudowana o numerze ewidencyjnym 98/5 o pow. 965 m2 (symbol użytku gruntowego – N), położona w obrębie Maszkowo gm. Nowogard. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW Nr SZ1O/00044422/3 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.

szczegóły na http://www.bip.nowogard.pl