Rata za alkohol do 31 maja 2017

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2017 r.  II raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie wygaśnięciem zezwoleń

sprzedaż działki niezabudowanej 98/5 o pow. 965 m2

sprzedaż działki niezabudowanej 98/5 o pow. 965 m2Burmistrz Nowogardu ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej, położonej w obrębie Maszkowo gm. Nowogard. Przedmiotem sprzedaży jest działka niezabudowana o numerze ewidencyjnym 98/5 o pow. 965 m2 (symbol użytku gruntowego – N), położona w obrębie Maszkowo gm. Nowogard. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW Nr SZ1O/00044422/3 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.

szczegóły na http://www.bip.nowogard.pl