Sprzedaż kwiatów i zniczy w pobliżu cmentarza

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę miejsc do sprzedaży kwiatów i zniczy w pobliżu cmentarza komunalnego w Nowogardzie - BIP

 1. Przetarg na dzierżawę miejsc do sprzedaży kwiatów, zniczy i stroików w pobliżu cmentarza komunalnego w Nowogardzie odbędzie się w dniu 23 października 2017 w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, Pl. Wolności 1 w sali posiedzeń Rady Miejskiej o godzinie 9:00.
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 160 zł (sto sześćdziesiąt  złotych) za każde licytowane miejsce do sprzedaży najpóźniej do dnia 20 października 2017

konsultacje społeczne w/s Miętna

obreb Mietno-wlaczenie do NowogarduKomunikat Burmistrza Nowogardu
Zawiadamiam, że w dniach od 17 do 30 czerwca 2014 roku odbędą się konsultacje społeczne dotyczące włączenia działek nr 411/10, 411/11, 411/12, 411/13, 411/14, 411/15, 411/16, 411/17, 411/18, 411/19, 411/20, 411/21 i 411/22 położonych w obrębie ewidencyjnym Miętno gmina Nowogard w granice administracyjne miasta Nowogard.

Konsultacje będą przebiegały w formie:

 • otwartego spotkania z mieszkańcami sołectwa Miętno
 • wyrażenia opinii poprzez odpowiedź na pytanie: czy jesteś za włączeniem działek nr 411/10, 411/11, 411/12, 411/13, 411/14, 411/15, 411/16, 411/17, 411/18, 411/19, 411/20, 411/21 i 411/22 położonych w obrębie ewidencyjnym Miętno gmina Nowogard w granice administracyjne miasta Nowogard?
 •  

  Odpowiedź na powyższe pytanie można udzielić w wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miejskiego (pok. nr 207, plac Wolności 1, II piętro)
  Zapraszam do udziału w konsultacjach.

  Burmistrz Nowogardu
  Robert Czapla

  - Zarządzenie nr 350/14 Burmistrza Nowogardu z dnia 16 czerwca 2014 roku
  - Formularz konsultacji
  - Komunikat - zebranie wiejskie w Mietnie

  Zarządzenie Burmistrza nr 306

  zarzadzenie 306Zarządzenie Burmistrza Nowogardu w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Miętno, których celem jest wyrażenie opinii na temat planowanego włączenia działek 411/12, 411/13, 411/14, 411/15, 411/16, 411/17, 411/18, 411/19, 411/20, 411/21 i 411/22 położonych w obrębie ewidencyjnym Miętno, w granice administracyjne miasta Nowogard.

  Zarządzenie nr 306 do pobrania