PRESS GLASS - pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z zaawansowania prac na strefie ekonomicznej w Nowogardzie. Na strefie buduje się pierwsza ściągnięta przeze burmistrza Roberta Czaplę do Nowogardu fabryka - firma Press Glass. Firma już prowadzi rekrutację, a docelowo da zatrudnienie 330 osobom.

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie lipiec

Zapraszamy do galerii zdjęć z lipca

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie maj

Zapraszamy do galerii zdjęć z maja

Rata za alkohol do 30 września 2018r.

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2018 r. III raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

By pozbyć się odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie trzeba czekać do ich zbiórki ulicznej.

W gminie Nowogard zbiórki tego typu odpadów odbywają się dwa razy w roku. Jednak by pozbyć się kanapy czy telewizora nie trzeba czekać do kolejnej. Można je bezpłatnie oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czyli popularnego PSZOK-u.

Z uwagi na fakt, iż w Słajsinie umiejscowiony jest Regionalny Zakład Gospodarki Odpadami, to właśnie tam funkcjonuje PSZOK dla gminy Nowogard. Poza odpadami wielkogabarytowymi oraz zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym można tam bezpłatnie dostarczać również inne odpady. W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmowane są pochodzące z gospodarstw domowych m.in. zużyte lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć takie jak świetlówki, termometry, urządzenia zawierające freony, baterie i akumulatory, opakowania po farbach, klejach, żywicach, lepiszczach, gruz (1,5 tony rocznie na gospodarstwo domowe) czy opony samochodów osobowych (4 szt. rocznie na każdy samochód z gospodarstwa domowego potwierdzony okazaniem dowodu rejestracyjnego). Wszystkie odpady przyjmowane są bezpłatnie. Warunkiem jest by odpady były posegregowane a dostarczający powinien móc potwierdzić, że jest objęty gminnym systemem gospodarowania odpadów komunalnych.

ZBK Nowogard