ZDROWIE dla każdego!

ZDROWIE dla każdego!
23 lutego 2017 r. Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej „ZDROWIE” podpisała z gminą Nowogard umowę o dotację na realizację zadań zaplanowanych w 2017 roku.

Dzięki tym środkom będziemy mogli w dalszym ciągu prowadzić działania w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego na terenie gminy Nowogard mając na celu zwiększenie dostępu społeczeństwa do opieki medycznej oraz kształtując w społeczeństwie aktywne postawy prozdrowotne poprzez wspieranie rozwoju profilaktyki i promocji zdrowia.

W ramach otrzymanych środków zostaną przeprowadzone następujące działania:

 1. W sferze profilaktyki onkologicznej: badania Raka Prostaty
  Program skierowany jest do mężczyzn po 40 roku życia z obszaru Gminy Nowogard.
  Planowana liczba odbiorców: 50 mężczyzn.
 2. Prelekcje z edukacji prozdrowotnej w zakresie promowania zdrowego trybu życia
  Działania edukacyjne przewidziane są do końca grudnia 2017r. poprzez organizację 1 prelekcji 
  w miesiącu. Prelekcje odbywać się będą we współpracy z Biblioteką Miejską w Nowogardzie. Tematyka spotkań skupiona wokół polityki prozdrowotnej.
  Tematyka spotkań każdorazowo będzie na bieżąco podawana do publicznej wiadomości.
 3. Szkolenia/warsztaty z udzielania pierwszej pomocy skierowane do lokalnej społeczności
  Kluczowy a zarazem innowacyjny program jaki zrealizuje Fundacja w 2017 r. będą praktyczne zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, mającej kluczowe znaczenie podczas nagłych zdarzeń zagrażających życiu i zdrowiu.
  Cykl szkoleń skierowany jest do lokalnej społeczności z terenu Gminy Nowogard.
 4. Spotkania dotyczące prawidłowego żywienia skierowane do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nowogard – temat przewodni otyłość i anoreksja.
  Pierwsze spotkanie poświęcone tematyce otyłości odbędzie się w I półroczu 2017, zaś drugie poświęcone anoreksji w II półroczu 2017 r.
 5. Szczepienia przeciwko grypie skierowane do mieszkańców gminy Nowogard, dla osób w wieku 50+
  Termin realizacji zadania: od września 2017 r. do grudnia 2017r.
 6. akcje na rzecz promocji i ochrony zdrowia – m. in. festyny zdrowotne, imprezy okolicznościowe.

Serdecznie zapraszam zainteresowane osoby z obszaru Gminy Nowogard do udziału w organizowanych przedsięwzięciach w 2017 r. przez Fundację „ZDROWIE”.
Pamiętajmy, że zdrowie jest najważniejsze!
Szczegółowych informacji zasięgną Państwo pod numerem telefonu: 793-555-678.

Prezes Samorządowej Fundacji Opieki Medycznej „ZDROWIE”
Marta Pińkowska