2020 03 11 baner

przekazanie 1%
7 listopada br. w nowogardzkim szpitalu podczas oficjalnego oddania do użytku nowego sterylizatora Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej „ZDROWIE” przekazała 1% podatku PIT.

SFOM ZDROWIE jako organizacja pożytku publicznego co roku pozyskuje środki z 1 % podatku PIT.
Za rok 2015 kwota ta wyniosła ponad 14.267 zł i kwotę tę w całości przekazano na rzecz szpitala w Nowogardzie.

Wszystkim podatnikom , którzy przekazali i przekazują 1% odpisu  podatku na rzecz Fundacji składam serdeczne podziękowania oraz wyrazy uznania.
Żywię głęboką nadzieję oraz zachęcam do przekazania 1% podatku na rzecz Fundacji również za ten rok.

Marta Pińkowska
Prezes SFOM „ZDROWIE”