filmowe poranki

Atest trasy biegu

Informujemy, że w dniu 20.09.2014 r. zostanie wykonany atest trasy biegu przez atestatora posiadającego w tym zakresie stosowne uprawnienia.

Informacja na temat zapisów i odbioru pakietów startowych

A odbiór pakietów startowych możliwy jest w następujący sposób:

Wszyscy zawodnicy w biegu Open na 10 km muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów poprzez odbiór pakietu startowego.

Odbiór pakietów:

W dniu 05.10.2014r. (w dniu biegów) od 10.00 do 12.00 w biurze zawodów na boisku asfaltowym na Placu Szarych Szeregów w Nowogardzie.

 

Podstawą odbioru zestawu startowego wraz z numerem jest osobiste zgłoszenie się i okazanie dowodu tożsamości. Odbiór pakietu startowego w imieniu innej osoby jest możliwy na podstawie pisemnego upoważnienia oraz kserokopii dowodu osobistego tej osoby.

 

Przypominamy, że zapisy trwają do 28 września 2014 r.

 

Informacja na temat biegów towarzyszących

Biegi odbywające się przed startem do biegu głównego, według harmonogramu i godziny w dniu 5.10.2014 r.:

  1. Dzieci 1-3 szkoła podstawowa (dziewczynki i chłopcy) – dystans ok. 400 m; - godz. 10.00
  2. Dzieci 4-6 szkoła podstawowa (dziewczynki i chłopcy) – dystans ok. 600 m; - godz. 10.30
  3. Gimnazja (dziewczęta) – dystans ok. 1500 m; -  godz. 11.00
  4. Gimnazja (chłopcy) – dystans ok. 1500 m; - godz.11.00
  5. Szkoły ponadgimnazjalne (dziewczęta) do lat 18 – dystans ok. 1500 m; - godz. 11.30
  6. Szkoły ponadgimnazjalne (chłopcy) do lat 18 – dystans ok. 1500 m; - godz.11.30

 

W zależności od liczby uczestników w kategorii Gimnazja i Szkoły Ponadgimnazjalnych bieg dziewcząt i chłopców zostanie podzielony lub połączony. Wszystkie inne kategorie biegów dla dzieci są biegami łączonymi, tzn że dziewczynki biegną razem z chłopcami.

Zapisy do ww. biegów w szkołach na ternie Gminy Nowogard lub w Wydziale Rozwoju Lokalnego, funduszy, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Nowogardzie pod nr tel 91 39 26 237. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem biegów.