Biegi odbywające się przed startem do biegu głównego, według harmonogramu i godziny w dniu 5.10.2014 r.:

  1. Dzieci 1-3 szkoła podstawowa (dziewczynki i chłopcy) – dystans ok. 400 m; - godz. 10.00
  2. Dzieci 4-6 szkoła podstawowa (dziewczynki i chłopcy) – dystans ok. 600 m; - godz. 10.30
  3. Gimnazja (dziewczęta) – dystans ok. 1500 m; -  godz. 11.00
  4. Gimnazja (chłopcy) – dystans ok. 1500 m; - godz.11.00
  5. Szkoły ponadgimnazjalne (dziewczęta) do lat 18 – dystans ok. 1500 m; - godz. 11.30
  6. Szkoły ponadgimnazjalne (chłopcy) do lat 18 – dystans ok. 1500 m; - godz.11.30

 

W zależności od liczby uczestników w kategorii Gimnazja i Szkoły Ponadgimnazjalnych bieg dziewcząt i chłopców zostanie podzielony lub połączony. Wszystkie inne kategorie biegów dla dzieci są biegami łączonymi, tzn że dziewczynki biegną razem z chłopcami.

Zapisy do ww. biegów w szkołach na ternie Gminy Nowogard lub w Wydziale Rozwoju Lokalnego, funduszy, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Nowogardzie pod nr tel 91 39 26 237. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem biegów.