eternit azbestBurmistrz Nowogardu Robert Czapla informuje, że w imieniu mieszkańców zamierza złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie o przyznanie dotacji na usuwanie azbestu.

W przypadku otrzymania środków finansowych przez Gminę Nowogard dotacja będzie mogła pokryć do 100% kosztów związanych z demontażem, transportem i utylizacją odpadów azbestowych. Istnieje również możliwość finansowania transportu i utylizacji azbestu, który został zdemontowany indywidualnie przez właścicieli nieruchomości w latach ubiegłych.

Kto może złożyć wniosek?

O demontaż i odbiór azbestu mogą ubiegać się właściciele lub współwłaściciele nieruchomości położonych na terenie gminy Nowogard, a także fundacje, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, jednostki sektora finansów publicznych, Rodzinne Ogrody Działkowe.

Gdzie się zgłosić?

Aby ubiegać się o demontaż i odbiór wyrobów azbestowych należy złożyć wypełniony wniosek wraz
z wymaganymi załącznikami w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego, Plac Wolności 1, pok. 5 lub wysłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Nowogardzie, Plac Wolności 1, 72-200 Nowogard.

Wnioski dostępne są:

 • w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego, Plac Wolności 1, pok. 5,
 • w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, Plac Wolności 5, II piętro, pok. 207,
 • na stronie internetowej: www.nowogard.pl w zakładce UWAGA! AZBEST

Do kiedy można składać wnioski?

Wnioski przyjmowane będą do 20 marca 2020 r.

WAŻNE INFORMACJE:

 1. Demontaż i odbiór eternitu będzie możliwy wyłącznie po uzyskaniu na ten cel dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
 2. Jeżeli WFOŚiGW przyzna naszej gminie środki to odbioru, transportu i przekazania do utylizacji wyrobów zawierających azbest dokona firma wyłoniona przez Burmistrza Nowogardu w trybie zapytania ofertowego.
 3. Koszty zakupu i montażu nowego pokrycia dachowego ponosi właściciel budynku, gmina nie udziela dofinansowania w tym zakresie.
 4. Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z ,,Regulaminem przyznawania usługi usuwania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta
  i gminy Nowogard”, dostępnym na www.nowogard.pl w zakładce UWAGA! AZBEST
  oraz w Biurze Obsługi Interesanta.
 5. Demontaż pokryć dachowych z istniejących obiektów budowlanych zgodnie z prawem budowlanym wymaga zgłoszenia robot budowlanych w Starostwie Powiatowym w Goleniowie. Kopię zgłoszenia z zaświadczeniem lub adnotacją o braku sprzeciwu ze strony Starostwa należy dołączyć do składanego wniosku.
 6. Przedsiębiorcy mogą składać wnioski o dofinansowanie usuwania azbestu bezpośrednio do WFOŚiGW w Szczecinie
 7. Wnioski o dofinansowanie usuwania azbestu do mogą składać także przedsiębiorcy, na zasadach określonych w regulaminie dostępnym na stronie www.wfos.szczecin.pl w zakładce AZBEST.

UWAGA! Dotychczas złożone do Urzędu Miejskiego w Nowogardzie zachowują swoją ważność, nie ma potrzeby składania wniosku ponownie.

Więcej informacji udziela Magdalena Bednarek - pracownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, Plac Wolności 5, II piętro, pok. 207, tel. 91 39 26 239, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Pliki do pobrania:

- wniosek (dokument wymagany) PDF, DOC
- oświadczenie o własności (dokument wymagany) PDF, ODT
- informacja o wyrobach zawierających azbest (dokument wymagany) PDF 
- regulamin PDF