PRESS GLASS - pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z zaawansowania prac na strefie ekonomicznej w Nowogardzie. Na strefie buduje się pierwsza ściągnięta przeze burmistrza Roberta Czaplę do Nowogardu fabryka - firma Press Glass. Firma już prowadzi rekrutację, a docelowo da zatrudnienie 330 osobom.

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie lipiec

Zapraszamy do galerii zdjęć z lipca

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie maj

Zapraszamy do galerii zdjęć z maja

Rata za alkohol do 30 września 2018r.

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2018 r. III raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

Kampania Sprzątnij po swoim psie - wchodzę w to
W poniedziałek 18.04.2016 r. w celu poprawy estetyki miasta i bezpieczeństwa mieszkańców do kampanii „Sprzątnij po swoim psie” przyłączyli się uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 3 w Nowogardzie. Oprócz rozdawania broszurek młodzież pod opieką Pani Arlety Bartosik i pracowników Urzędu Miejskiego, malowała na chodnikach i skwerach miasta za pomocą szablonów i farb hasła „SPRZĄTNIJ PO SWOIM PSIE –WCHODZĘ W TO”. Celem akcji jest zachęcenie właścicieli psów do sprzątania nieczystości pozostawionych przez ich pupili oraz przypomnienie właścicielom o spoczywających na nich obowiązkach związanych z posiadaniem czworonogów. Mieszkańcy chętnie popierają sposób prowadzenia kampanii często dzieląc się swoimi spostrzeżeniami, uwagami i są przekonani, że inicjatywy promujące sprzątanie psich nieczystości w znaczny sposób poprawiają wygląd naszego miasta, oraz komfort życia mieszkańców.

Monka Kukiełka
wydział GKMiOŚ