PRESS GLASS - pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z zaawansowania prac na strefie ekonomicznej w Nowogardzie. Na strefie buduje się pierwsza ściągnięta przeze burmistrza Roberta Czaplę do Nowogardu fabryka - firma Press Glass. Firma już prowadzi rekrutację, a docelowo da zatrudnienie 330 osobom.

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie lipiec

Zapraszamy do galerii zdjęć z lipca

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie maj

Zapraszamy do galerii zdjęć z maja

Rata za alkohol do 30 września 2018r.

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2018 r. III raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

SPRZĄTNIJ PO SWOIM PSIE
W październiku tego roku rozpoczęliśmy kolejną kampanię edukacyjną „Sprzątnij po swoim psie”. Przedsięwzięcie to ma na celu propagowanie sprzątania nieczystości pozostawianych przez naszych pupili w miejscach publicznych (szczególnie w reprezentacyjnych miejscach naszego miasta oraz na chodnikach, alejkach i skwerach nad jeziorem).

Młodzież szkolna, nauczyciele oraz urzędnicy wyruszyli na spacer po ulicach miasta, podczas którego zachęcali mieszkańców do udziału w akcji. Wręczano ulotki, malowano na chodnikach i alejach hasła propagujące czystość.

Do udziału w kampanii włączyli się także właściciele sklepów zoologicznych takich jak: „Vega”, „Złota Rybka”, „Małe Zoo”. Zaangażowały się również Spółdzielnie Mieszkaniowe : „Cisy”, „Gardno”, „Radosław”, WAM – Zespół Zarządców Mieszkaniowych oraz Wspólnota Mieszkaniowa – Furmańczyk. Rozwieszono w posesjach ulotki, tak by każdy mieszkaniec mógł zapoznać się z celem kampanii oraz dołączyć do działań na rzecz utrzymania czystości w mieście.

Cieszy tak duży odzew i zaangażowanie, które stać się może przykładem dla wszystkich właścicieli czworonogów.

Monika Kukiełka
Wydział GKMiOŚ