Działka nr 37 na sprzedaż - Nowogard
Działka niezabudowana o numerze ewidencyjnym 37 o pow. 249 m2, położona w obrębie nr 5 m. Nowogard.

Brak planu zagospodarowania przestrzennego.
W obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nowogard - zabudowa istniejąca wielofunkcyjna z dominacją mieszkaniowej.