działki nr 124/4 i 157/40 na sprzedaż  - Nowogard
Nieruchomość składająca się z działek niezabudowanych o nr ewidencyjnych 124/4 i 157/40 o łącznej pow. 442 m2, położona w obrębie nr 4 m. Nowogard przy ul. Ogrodowej 22.

Brak planu zagospodarowania przestrzennego.
W obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nowogard:
- działka nr 124/4 - znajduje się w obszarze istniejącej zabudowy wielofunkcyjnej z dominacją mieszkaniowej;
- działka nr 157/40 - tereny przeznaczone pod uprawy polowe, łąki i pastwiska.

link do geoportalu

Więcej informacji nt. działki na sprzedaż: Wydzial GNGR Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, Plac Wolności 1, 72-200 Nwoogard, Edyta Dobrowolska tel. 91 39 26 225.