W  poniedziałek (24 lipca br.)
w sprawach skarg i wniosków
mieszkańców będą przyjmowali:

zastępca burmistrza Krzysztof Kolibski
oraz sekretarz Agnieszka Biegańska Sawicka