filmowe poranki

2013 10 17 przejazdy bat chlopskichO planach remontowych przejazdów kolejowych w Nowogardzie można było usłyszeć pod koniec maja br., ale co z tego wynikło? Przejazdy kolejowe w naszym mieście są w opłakanym stanie, kierowcy narzekają na ich zły stan techniczny. Postanowiłam zasięgnąć informacji w wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska u kierownika Tadeusza Fiejdasza, na jakim etapie jest sprawa związana z remontem przejazdów kolejowych w naszym mieście.

Kiedy będą remontowane przejazdy w Nowogardzie?

Burmistrz Nowogardu Robert Czapla wielokrotnie zabiegał w PKP PLK o remont przejazdów położonych w ciągach ulic: 700 – Lecia i Batalionów Chłopskich. W maju br. spotykał się z dyrektorami Oddziału Szczecin PKP PLK: Józefem Matuszczakiem oraz jego zastępcą. Andrzejem Piechockim. Wtedy to dyr. Matuszczak poinformował o przygotowaniach do ogłoszenia przetargu na remonty infrastruktury kolejowej, w tym na przejazdy kolejowe. Zapewnił burmistrza ze obydwa przejazdy są ujęte w materiałach przetargowych.
Nie określił jednak precyzyjnie terminów wykonania tych remontów ze względu na to, że przetarg dotyczył wielu obiektów, które miały być kolejno realizowane.
Wykonawca miał być zobowiązany do przeprowadzenia robót w terminie od września 2013 roku do końca pierwszej połowy przyszłego roku.

Czy jest pan w stanie określić w jakim miesiącu będą wykonywane te remonty ?
Z takim samym pytaniem zwróciłem się do dyrekcji PKP PLK Szczecin.
Ale otrzymałem informacje, że nie są wstanie precyzyjnie określić tego terminu, ponieważ ogłoszony przetarg, który obejmował między innymi nowogardzkie przejazdy został unieważniony. PKP PLK musi przeprowadzić procedurę przetargową od nowa, i tak też się stało.

Czy gmina posiada informacje kiedy zostanie rozstrzygnięty drugi przetarg?
Na obecną chwile nie posiadam takiej informacji. PLK Zakład Szczecin ma nas poinformować w szczegółach jeszcze w tym tygodniu po ich uzyskaniu od jednostki organizującej przetarg. Oczywiście podamy tą informacje na naszej stronie internetowej i w Wiadomościach Samorządowych.
Chciałbym dodać że nadal będziemy domagać się załatwienia tego uciążliwego problemu dla mieszkańców Nowogardu. Proszę jednak zwrócić uwagę, iż gmina nie ma wpływu na decyzję o remoncie - jesteśmy w roli proszącego.

Druga sprawa którą poruszyłam to temat chodnika w miejscowości Warnkowo.

Na jakim etapie jest przygotowywana inwestycja budowy chodnika z Nowogard do Warnkowa?
To już drugi temat drażliwy społecznie, jego realizacja przeciąga się w czasie.
Budowa tego chodnika uzależniona jest od budowy po trasie chodnika sieci kanalizacyjno- sanitarnej. Obydwa te zadania muszą być ze sobą skoordynowane. Całe przedsięwzięcie opóźnia się z powodu wciąż niezakończonych prac projektowych na wykonanie sieci kanalizacyjnej.
Inwestorem tego zadania realizowanego w ramach wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych jest Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych – operator infrastruktury Wodociągowo – Kanalizacyjnej.
Wpływ na to opóźnienie może mieć również nie rozstrzygnięte postępowanie na wyłonienie operatora tej sieci w ramach partnerstwa publiczno- prywatnego. Bez względu na to kto nim zostanie, realizacja budowy będzie kontynuowana. Na dzień dzisiejszy prace projektowe są w toku, a opóźnienie spowodowane jest między innymi rozszerzeniem zakresu opracowania - wciąż są doprojektowywane odcinki sieci WOD-KAN na bocznych drogach, przy których są położone działki budowlane.
Kolejnym powodem opóźnienia budowy chodnika są nowe warunki projektowe wydane przez zarządcę drogi nr 106 - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich - Koszalin. To spowodowało że projekt chodnika po raz kolejny musiał być zmieniony.
Do końca roku komplet dokumentów wraz ze wszystkimi pozwoleniami powinien być gotowy. W projekcie tym przewidziano również zmianę stałej organizacji ruchu, polegającej na ograniczeniu prędkości ruchu na odcinku od Nowogardu do Warnkowa.

Czy jest pan w stanie podać termin budowy kanalizacji oraz chodnika?
Precyzyjnej daty nie jestem w stanie podać, ponieważ rozpoczęcie budowy zależy od zakończenia prac projektowych na sieć wodociągową i sanitarną i jej fizycznego wybudowania. Dopiero w następnej kolejności będzie możliwa budowa tego chodnika.
Ta inwestycja będzie realizowana wspólnie przez ZZDW – Koszalin i Gminę Nowogard, a jej finansowanie przewidziane jest po 50 % wartości inwestycji.

Czy na budowę chodnika w Warnkowie były zabezpieczone środki w budżecie gminy na 2013 rok?
Tak były, jednak z braku możliwości realizacji z wyżej wymienionych powodów decyzją Rady Miejskiej środki te zostały przesunięte na zadanie budowy chodnika w Błotnie. W tym przypadku dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniami była kompletna. Wcześniej ta zmiana oczywiście została uzgodniona z Zachodniopomorskim Zarządem Dróg Wojewódzkich – Koszalin.

Wywiad przeprowadziła: Anna Narkiewicz

2013 10 17 przejazdy 700 lecia