Rata za alkohol do 30 września 2020 r.

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2020 r. III raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

2013 09 02 osadzeni sp3 po 0930 sierpnia w Szkole Podstawowej nr 3 odbył się odbiór prac remontowych, które zostały wykonane w lipcu przez osoby osadzone w Zakładzie Karnym w Nowogardzie.
Uczestnicy piątkowego spotkania: burmistrz Robert Czapla, dyrektor Zakładu Karnego w Nowogardzie płk. Jerzy Dudzik, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 Piotr Kazuba i koordynator robót publicznych Jarosław Hołubowski obejrzeli efekty pracy osadzonych, którzy w ciągu trzech tygodni lipca wykonali remont świetlicy oraz korytarza na parterze.
Zakres prac:

 

 

  1. Remont dolnego korytarza – szpachlowanie ścian i sufitu, położenie lamperii z żywicy epoksydowej, zamontowanie desek ochronnych na ścianach (szlifowanie oraz pomalowanie pod kolor lamperii) oraz malowanie całego korytarza.
  2. Remont świetlicy – pokrycie ścian gładzią szpachlową, zabudowanie rur płytami, położenie linoleum, malowanie ścian, sufitu oraz kaloryferów.

 

Uczestnicy spotkania podkreślili zgodnie, że współpraca między gminą a Zakładem Karnym w Nowogardzie jest owocna i przynosi wiele korzyści mieszkańcom. Podczas wakacji osadzeni wykonywali na terenie gminy Nowogard prace porządkowe, remontowe oraz budowlane. Już od poniedziałku uczniowie uczęszczający do: Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej w Strzelewie, Szkoły Podstawowej w Długołęce, Szkoły Podstawowej w Żabowie i Gimnazjum nr 1 będą mogli korzystać z pomieszczeń wyremontowanych przez osadzonych w ramach współpracy między gminą a Zakładem Karnym w Nowogardzie.

Katarzyna Kijana

Prace remontowe na terenie SP3

2013.09.02 Osadzeni SP3 przed remontem


Korytarz i świetlica po zakończeniu remontu

2013.09.02 Osadzeni SP3 po remoncie