Remonty powiatowych chodników.
Rozpoczął się zlecony przez gminę Nowogard remont powiatowych chodników polegający na wymianie starej nawierzchni z płyt betonowych na kostkę betonową typu polbruk. Jest to droga powiatowa, na którą powiat nie przekazał gminie Nowogard żadnych środków finansowych, dlatego też jesteśmy zmuszeni sfinansować wymianę chodnika w całości z własnego budżetu.

Remont chodnika wykonywany jest wzdłuż ul. Młynarskiej po stronie prawej od skrzyżowania z ul. 15 Lutego do cmentarza i dalej przy ul. Cmentarnej do przejazdu kolejowego. Ponadto zostanie wykonany remont chodników po obu stronach przy ul. Batalionów Chłopskich do skrzyżowania z ul. 3 Maja. Łączny koszt remontu chodników wynosić będzie 258.793 zł a ich długość to 720 mb.

Wykonawcą robót jest firma AZBUD Zdzisław Ajs z Nowogardu w ramach umowy zawartej w trybie przetargu nieograniczonego na utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Nowogard.