Szanowni Mieszkańcy,
w dniu dzisiejszym została podjęta uchwała w sprawie programu współpracy Gminy Nowogard z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.
W związku z powyższym, zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe do składania propozycji członków do komisji konkursowej oraz przygotowywania ofert na rok 2022.
Ogłoszenie otwartych konkursów ofert zostanie wkrótce  podane do publicznej wiadomości na stronie www.nowogard.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Jarosław Soborski
Kierownik Wydziału Rozwoju Lokalnego, Funduszy, Kultury i Sportu