Drzewa_bema

Informacjie jakie docierały do burmistrza i pracowników Urzędu Miejskiego zgłaszanych przez mieszkańców osiedla Bema dotyczących wycinki 19 drzew. Uprzejmie informujemy, że Gmina Nowogard nie wydawała żadnej decyzji w sprawie tej wycinki. Decyzja o wycięciu drzew została wydana przez Starostwo Powiatowe w Goleniowie. W tej chwili działając na wniosek samych mieszkańców po interwencji burmistrza i pracowników urzędu udało się wstrzymać tymczasowo prace. Niestety wydana pozytywna decyzja przez starostwo powiatowe w Goleniowie upoważnia w dalszym ciągu wnioskodawcę, którym jest Enea Operator Sp. z. o. o. do przeprowadzenia prac. Dotychczas wycięto dwa spośród 19 drzew. Prace wycinkowe rozpoczęto w piątek, tylko dzięki szybkiej interwencji udało się wstrzymać tymczasowo ścięcie pozostałych 17 drzew. Osobą odpowiedzialną za realizację wycinki jest pan Adrian Żendełek, do którego mieszkańcy mogą składać swoje protesty. Telefon kontaktowy 572-598-567. Teraz wszystko w rekach samych mieszkańców, którzy mogą kierować pismo w sprawie zaprzestania dalszej wycinki drzew do przedstawiciela firmy.

Marcin Gręda