Rata za alkohol do 30 września 2020 r.

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2020 r. III raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

Projekt budowa parkingów przy ul. 700 lecia
 2020 09 16 parking 700lecia skan

 

 

 

 

 

W dniu 15.09.2020 burmistrz Robert Czapla zaprosił na spotkanie architektów z pracowni Archispectrum w Szczecinie oraz przedstawicieli przedsiębiorców, którzy są właścicielami działek leżących pomiędzy ulicą 5 Marca a ulicą 700 lecia w celu omówienia projektu budowy parkingów przy ul. 700 lecia 27.

W spotkaniu, poświęconemu dyskusji nad szczegółami przygotowanego projektu architektonicznego, uczestniczyli pracownicy Urzędu Miasta wydziału Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska w osobach: zastępcy kierownika wydziału Wojciecha Szponara oraz Inspektora wydziału Agnieszki Warkalewicz. Działka na której ma być przeprowadzona inwestycja jest własnością Gminy, dlatego burmistrz od lat zabiega o budowę miejsc parkingowych w tym miejscu, mając na uwadze zarówno dobro mieszkańców bloków stojących na ul. 700 lecia, jak i przedsiębiorców prowadzących działalność usługowo- handlową we wspomnianym miejscu. Zarówno pan burmistrz jak i przedsiębiorcy podzielili się swoimi uwagami, pomysłami i przemyśleniami dotyczącymi projektu starając się wypracować najkorzystniejsze rozwiązanie.

Ostatecznie zaakceptowano przedstawioną przez pracownię wersję projektu przewidującą budowę 11 miejsc parkingowych.

Ewa Brzykcy