2020 07 31 wandalizmAkty wandalizmu to zmora, która dotyka niemal każde miasto w Polsce. Nie inaczej jest w Nowogardzie, gdzie rozbijane i przewracane są kosze na śmieci, czy też niszczone, jak w ostatnim czasie, 3 skrzynki oświetleniowe, dzięki którym w prąd są zasilanie imprezy okolicznościowe.
- Każdy, kto jest świadkiem niszczenia elementów małej architektury, proszony jest o zgłaszanie tego faktu bezpośrednio w Komendzie Policji lub w Urzędzie Miejskim - informuje nas Adam Aniuksztys. – Burmistrz przewidział również nagrodę dla osoby, która wskaże lub pomoże w ustaleniu sprawców aktów wandalizmu.
Wartość szkód wyrządzonych każdego roku przez wandali idą w tysiące złotych. Są to tak naprawdę pieniądze wyciągnięte z naszych „kieszeni”. Kwoty przeznaczane na naprawę szkód, można by było spożytkować na inne cele, z korzyścią dla mieszkańców. Jednak liczne prośby i apele nie wpływają niestety na całkowite wyeliminowanie agresywnych zachowań wandali, którzy co rusz niszczą kolejne miejsca.
Przypominamy, że do wykazania się tężyzną fizyczną przeznaczone są siłownie zewnętrzne zamontowane na terenie miasta oraz kluby fitness funkcjonujące w Nowogardzie. Niestety nie ma urządzeń leczących bezmyślność oraz brak poszanowania wspólnego dobra.

(ps)