Plaża nad jeziorem otwarta!
Od 24 czerwca plaża miejska nad jeziorem Nowogardzkim jest dostępna dla korzystających.
Przygotowania plaży do sezonu objęły pielęgnację zieleni, koszenie trawy i przycięcie krzewów oraz dowiezienie świeżego piasku. SANEPID przeprowadził również badania wody pod kątem bakteriologicznym. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019 r. poz. 255) aby jakość wody w jeziorze pod względem zawartości bakterii można było sklasyfikować jako doskonałą, liczba pałeczek e. coli. nie może przekroczyć 500, a enterokoków - 200 w 100 ml wody. Dla wody z naszego jeziora wynik ten był około 10 razy mniejszy (odpowiednio 46 i 23 bakterie w 100 ml). Kąpać możemy się zatem bez obaw.
Pomimo obostrzeń wynikających z trwającego stanu zagrożenia wirusem COVID-19 można również skorzystać ze wszystkich znanych z poprzednich lat atrakcji. Są to przede wszystkim wypożyczalnia sprzętu pływającego, w której dostępne są kajaki, rowerki wodne oraz łodzie wiosłowe, mini plac zabaw, bisko do piłki siatkowej, stoły do piłkarzyków i ping-ponga oraz zjeżdżalnia wodna. Nad bezpieczeństwem osób korzystających z plaży czuwają jak zwykle ratownicy.
Ponadto do użytku osób korzystających z plaży umieściliśmy przy wejściach, przy przebieralniach oraz w sanitariatach dozowniki z płynem do dezynfekcji. Również urządzenia na placu zabaw oraz sprzęt pływający, dostępny do wypożyczenia są regularnie dezynfekowane.

Jednocześnie, w trosce o zdrowie plażowiczów, apelujemy do nich, aby podczas korzystania z plaży stosowali się do zamieszczonych poniżej, prostych zaleceń sanitarnych:

  • Po pierwsze – należy zachowywać dystans społeczny na całym obszarze plaży, także podczas kąpieli. Oznacza to, że z wyjątkiem osób wspólnie zamieszkujących powinniśmy zachować od pozostałych osób przebywających na plaży co najmniej dwumetrową odległość.
  • Po drugie – należy starannie zakrywać nos i usta w trakcie kaszlu lub kichania. Można wykorzystać do tego celu ręcznik lub chusteczkę. Na chwilę obecną nie ma obowiązku korzystania z maseczek podczas wypoczynku na plaży.
  • Po trzecie – należy zachowywać zasady higieny. Używać z płynu do dezynfekcji przed i po skorzystaniu z toalety lub przebieralni, po kontakcie z wszelkimi urządzeniami publicznego użytku oraz wyrzucać odpady do stojących na plaży pojemników na śmieci. Korzystając ze znajdujących się na plaży ławeczek lub leżaków należy rozłożyć na nich najpierw swój ręcznik.
  • Po czwarte – nie należy korzystać z plaży i jej infrastruktury w przypadku złego samopoczucia, podwyższonej temperatury ciała, infekcji oraz objawów sugerujących chorobę zakaźną.

Przypominamy również o obowiązującym zakazie wprowadzania zwierząt na teren plaży.

K. Brzeczek