Program leczenia niepłodności
Na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie radnym zaprezentowany zostanie gminny program leczenia niepłodności na lata 2020 - 2022.
Dokument opracowany został przez pracowników Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich, wychodząc naprzeciw potrzebom zgłaszanym przez mieszkańców Gminy, wzorem innych miast naszego regionu. Podobne programy funkcjonują już min. w Szczecinie, Szczecinku czy Kołobrzegu i cieszą się dużym powodzeniem.

Jak poinformowała w miniony czwartek Ewa Brzykcy, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, głównym założeniem programu jest kształtowanie pozytywnych trendów demograficznych, a mówiąc wprost - wsparcie rodzin, które bezskutecznie starają się o poczęcie dzieci. Wsparcie dla nich przejawiać ma się na wielu płaszczyznach, od finansowego, przez psychologiczne, po stricte medyczne.
- Chcemy przez wdrożenie tego programu zwiększyć liczbę urodzeń na terenie Gminy Nowogard, będzie więc to korzyść nie tylko dla samych zainteresowanych, ale i ogólnospołeczna. Niepłodność jest bowiem zakwalifikowana jako jednostka chorobowa i nasza inicjatywa ma pomóc w jej leczeniu. Apelujemy więc do Rady Miejskiej o obiektywną ocenę programu i liczymy na to, że zostanie on pozytywnie zaopiniowany. Warto dodać, że wcześniej uzyskał on pozytywną opinię rządowej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji - mówiła Ewa Brzykcy.

Jeśli program zostanie zaakceptowany przez Radę Miejską, władze Nowogardu zwrócą się o jego dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie, który realizuje program prorodzinnej profilaktyki zdrowotnej. Kwota dofinansowania ma stanowić 50% całkowitego kosztu programu, który wynosi 200 tysięcy złotych. To zdecydowanie wystarczy na objęcie pomocą kilkudziesięciu nowogardzkich par.
- Będziemy głosować za przyjęciem programu, by wesprzeć rodziny z naszej gminy, tak jak ma to miejsce w innych miastach. Jest duża potrzeba tego typu pomocy wśród mieszkańców, sam znam rodzinę, która chętnie skorzystałaby  z proponowanego wsparcia - mówił obecny na spotkaniu radny Jacek Rafiński.
Sesja Rady Miejskiej, na której gminny program leczenia niepłodności zostanie przedstawiony, odbędzie się w najbliższy poniedziałek, czyli 29 czerwca.

Paweł Botarski