2020 05 01 swieto pracySzanowni Mieszkańcy Gminy Nowogard,
Panująca epidemia i rządowy zakaz organizacji zgromadzeń, sprawia, że tegorocznego Święta Pracy nie możemy obchodzić w sposób uroczysty, gromadząc się wspólnie z kwiatami i flagami przed pomnikiem „Kombatantom Rzeczypospolitej Polskiej” na Placu Wolności. Bądźmy jednak w ten dzień jak zawsze razem, bo chociaż nie możemy się zebrać łączy na idea sprawiedliwości społecznej, równych praw i wolności dla wszystkich. Idea ta leży u podstaw pierwszo majowego święta.
Święto Pracy, obchodzone jest od ponad wieku w wielu państwach świata. Data upamiętnia strajki robotników w Chicago z maja 1886 r., podczas których wielu z demonstrantów straciło życie.
Geneza święta jest przede wszystkim związana z walką o prawa robotników. Walką o ośmiogodzinny dzień pracy i godziwe wynagrodzenie. W myśl powyższych haseł organizowane były od 1 maja 1886 r. manifestacje w Chicago. Odbywały się one przez kilka dni i podczas jednej z nich ktoś rzucił bombę w kierunku oddziału policji. W odpowiedzi policjanci otworzyli ogień do demonstrantów. Było wielu zabitych i rannych. Później sąd skazał 7 robotników na kary śmierci, na 4 z nich wyrok wykonano.
Międzynarodowe Święto Pracy wprowadziła w 1889 r. na kongresie założycielskim w Paryżu II Międzynarodówka, organizacja grupująca przedstawicieli ruchów robotniczych z różnych państw. Uczestnicy kongresu, proponując datę 1 maja chcieli uczcić ofiary walki o prawa robotnicze.
Pierwsze obchody Święta Pracy w wielu krajach, w tym również na terenie ziem polskich pod zaborami, odbyły się już w 1890 roku. Obchody były organizowane zarówno przez lokalne związki zawodowe, jak i przez partie polityczne, które wpisały do swoich programów prawa pracownicze.
1 Maja wszedł do tradycji polskiego ruchu socjalistycznego. Po II wojnie światowej w 1950 roku Święto Pracy zostało uznane za święto państwowe i jest obchodzone po dziś dzień.

 Nauczyciele historii II LO w Nowogardzie