2020 03 11 baner

Rozmowa z Burmistrzem Nowogardu Robertem Czaplą między innymi o budowie budynku komunalnego, remoncie świetlicy w Wołowcu, przebudowie drogi wewnątrzosiedlowej przy ul. Zamkowej i przebudowie Placu Wolności. Zapraszamy.