Rata za alkohol do 31 stycznia 2020r.

UWAGA ! PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z art.11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018r. oz.2277), przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim , jest zobowiązany do złożenia do dnia 31 stycznia 2020r pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w każdym punkcie sprzedaży.
Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2020 r. I raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

26 listopada 2019 zakończyły się prace remontowe schodów zewnętrznych wejściowych do budynku administracyjnego przy Placu Wolności 5 w Nowogardzie.
W czasie remontu wymieniono istniejącą nawierzchnie schodów z lastryka na płyty granitowe płomieniowane. Został odtworzony zjazd dla rowerów i wózków oraz zamontowano nowe balustrady stalowe, pomalowano słupki podtrzymujące daszek, wyczyszczono również donice betonowe. Prace remontowe trwały 2 miesiące.
Wykonawcą wszystkich wymienionych prac za kwotę 49.676,16 zł. była firma P.P.H.U POL MAR, Marek Niedźwiedzki z Łobza.

Przed:

2020 01 14 schody przed

Po:

2020 01 14 schody po

Paulina Golacik
Wydział Inwestycji i Remontów