Rata za alkohol do 31 stycznia 2020r.

UWAGA ! PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z art.11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018r. oz.2277), przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim , jest zobowiązany do złożenia do dnia 31 stycznia 2020r pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w każdym punkcie sprzedaży.
Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2020 r. I raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

 images/2020/01/14_WOSP/
W niedzielę 12 stycznia br., po raz 28. odbył się Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W trakcie zbierano pieniądze na zakup sprzętu dla dziecięcej medycyny zabiegowej. Wydarzenie wypełnione było koncertami, występami i aukcjami. Jedną z aukcji była przeprowadzona na allegro aukcja o Fotel Burmistrza Nowogardu. Zwycięzca będzie miał okazję zostać burmistrzem przez jeden dzień.
Na ulicach Nowogardu kwestowało 44 wolontariuszy. W nowogardzkim finale udział wzięły organizacje pozarządowe: Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej „Zdrowie”, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Stowarzyszenie Kobiet z Problemami Onkologicznymi „Lila Róż” oraz strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Osowie, którzy w czasie finału zaprezentowali nowo zakupiony wóz strażacki.
Na scenie NDK wystąpili m.in.: zespół The PSS oraz artyści z Nowogardzkiego Domu Kultury. O godz. 20.00 na Placu Wolności rozbłysnęło „Światełko do nieba”.
W czasie 28 finału WOŚP zebrano rekordowe 67.839,74 zł. W ubiegłym roku kwota ta wyniosła ok. 51 tys. zł. (mo)