Rata za alkohol do 30 września 2019r.

UWAGA ! PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2019 r. III raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

 images/2019/09/08_Slub/
W sobotę, 7 września br. przed południem, w nowogardzkim Urzędzie Stanu Cywilnego, byliśmy świadkami radosnej uroczystości: pracownik Biura Informacji Urzędu Miejskiego - Piotr Suchy wstąpił w związek małżeński. Młodej Parze - na prośbę Piotra - ślubu udzielił Burmistrz Nowogardu Robert Czapla, życząc nowożeńcom szczęścia i wielu radosnych chwil. Wzniosłe słowa o wzajemnej odpowiedzialności w budowaniu miłości skierował do Pary Młodej także Cezary Komisarz z Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan.
Po oficjalnej części ceremonii, w której wzięli udział najbliżsi zaślubionych oraz goście a także m.in. zastępca burmistrza Krzysztof Kolibski, kierownik OPS Dorota Maślana oraz urzędnicy UM w Nowogardzie - chwilę tuż po ceremonii, uwieczniono na wspólnym, pamiątkowym zdjęciu.
Piotrowi i jego Małżonce składamy moc serdecznych życzeń - Wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. (BS, fot.: BS)