2020 03 11 baner

{nomultithumb}

Rata za alkohol do 31 maja 2020r.

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2020 r. II raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.
W związku z rozprzestrzeniającym się zagrożeniem zarażenia koronawirusem płatności prosimy dokonywać drogą on-line na podstawowe konto gminy Nowogard:
61 1240 3884 1111 0000 4209 2470

2019 07 31 sciezka podpisanie logo mrpipsW dniu 29 lipca 2019r. Burmistrz Nowogardu Robert Czapla podpisał umowę z Wojewodą Zachodniopomorskim na dofinansowanie zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”. Dofinansowanie na to zadanie wynosi 46.080 zł. Celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby , konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Program ten, jest również skierowany do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności poprzez uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej. Koordynatorem programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogardzie. Zadanie to będzie realizowane z chwilą uchwalenia przez radnych Rady Miejskiej na wrześniowej sesji.

Całkowity koszt zadania ze środkami własnymi gminy wynosi 57. 600 zł.

Dorota Maślana
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie