2020 03 11 baner

Zapytanie ofertowena dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastrukturyoraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych – „Aktywna tablica”