Rata za alkohol do 31 maja 2019r.

UWAGA ! PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2019 r. II raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

cmentarz kolumbariumW  środę, 13 marca br. Burmistrz Robert Czapla podpisał umowę na wykonanie dokumentacji projektowej nowej ściany urnowej (kolumbarium), która powstanie na terenie Cmentarza Komunalnego w Nowogardzie. Przypomnijmy, 7 lutego br. burmistrz podpisał zaproszenie do składania ofert na wykonanie zadania projektu ściany urnowej. Do konkursu stanęły trzy firmy. Wybrano ofertę Pracowni Architektonicznej Perspektywa ze Szczecina. Oferta opiewała na kwotę 14.760 zł. 
W istniejącym kolumbarium nisze urnowe są już prawie całkowicie zapełnione. Zakłada się, że nowe będzie posiadało 200 nisz urnowych rozmieszczonych w 3 poziomach, po obu stronach kolumbarium. (BS, fot. BS)