Rata za alkohol do 31 maja 2019r.

UWAGA ! PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2019 r. II raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa Składamy Państwu serdeczne podziękowania i słowa uznania za pracę pełną zaangażowania na rzecz lokalnej społeczności.

Życzymy wszelkiej pomyślności, wiele wytrwałości w realizacji dalszych planów i zamierzeń na rzecz sołectwa, pozytywnej energii i satysfakcji oraz zadowolenia z pełnienia funkcji społecznej i aby mandat zaufania procentował wspólnymi sukcesami całej społeczności gminy Nowogard.

Z wyrazami szacunku,
Burmistrz Nowogardu Robert Czapla
Zastępca Burmistrza Nowogardu Krzysztof Kolibski
Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Saniuk