Informujemy, że 19 kwietnia 2019r. (piątek) Urząd Miejski w Nowogardzie wraz z jednostkami podległymi będzie czynny do godz. 12:00

natomiast we wotek 23 kwietnia 2019r (wtorek) Urząd Miejski w Nowogardzie wraz z jednostkami podległymi będzie czynny od godz. 9:00 do 15:30.

W ubiegłym roku do Urzędu Miejskiego wpłynęło 474 wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Gmina wypłaciła łącznie 1.083.950,00 zł.
Celem dopłat jest poprawa opłacalności produkcji rolnej i zwierzęcej tym samym zwiększenie dochodów rolników przez zwrot części nakładów poniesionych na zakup oleju napędowego.Warunkiem zwrotu części podatku akcyzowego jest złożenie stosownego wniosku do Urzędu Miejskiego w Nowogardzie w biurze obsługi interesanta, pokój nr 5 wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.
Dokumenty przyjmowane są dwa razy do roku, w terminach: od 1 lutego do 28 lutego oraz 1 sierpnia do 31 sierpnia danego roku.

W tym roku obowiązują następujące stawki:

  • Stawka za 1 litr oleju napędowego: 1,00 zł.
  • Limit na 1 ha użytków rolnych: 100,00 l.


oraz

  • Limit na jedną dużą jednostkę przeliczeniową bydła 30 l.


Burmistrz Robert Czapla zwraca się więc do wszystkich rolników z terenu naszej gminy, o składanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego.
Osoba do kontaktu: p. Eliza Kałmuk i Teresa Krugły, Wydział Finansowo-Budżetowy, tel. 913926217, pok. 1a, Plac Wolności 1 w Nowogardzie.