filmowe poranki

cmentarz k1W czwartek, 7 lutego br. Burmistrz Nowogardu Robert Czapla podpisał zaproszenie do składania ofert na wykonanie projektu ściany urnowej (kolumbarium) na terenie Cmentarza Komunalnego w Nowogardzie. W istniejącym kolumbarum nisze urnowe są już prawie całkowicie zapełnione. - Mieszkańcy wielkorotnie zwracali się do mnie z pytaniami czy powstanie druga ściana urnowa na naszym cmentarzu. Ponieważ coraz wiecej osób decyduje się na pochówek swoich bliskich w kolumbarium, podpisałem zaproszenie do wykonania projektu – powiedział burmistrz.

Zgodnie z założeniami drugie kolumbarium ma być zlokalizowane po lewej stronie od wejścia na cmentarz bramą od ulicy Nadtorowej. Zakłada się, że będzie posiadało 200 nisz urnowych rozmieszczonych w 3 poziomach, po obu stronach kolumbarium.(BS, fot. BS/UM)