PRESS GLASS - pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z zaawansowania prac na strefie ekonomicznej w Nowogardzie. Na strefie buduje się pierwsza ściągnięta przeze burmistrza Roberta Czaplę do Nowogardu fabryka - firma Press Glass. Firma już prowadzi rekrutację, a docelowo da zatrudnienie 330 osobom.

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie lipiec

Zapraszamy do galerii zdjęć z lipca

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie maj

Zapraszamy do galerii zdjęć z maja

Rata za alkohol do 31 stycznia 2019r.

UWAGA ! PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z art.11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018r. oz.2137), przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim , jest zobowiązany do złożenia do dnia 31 stycznia 2019r pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w każdym punkcie sprzedaży. Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2019 r. I raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

 images/2019/01/10_01_Sybiracy_spotk/
Styczeń, to miesiąc planów i spotkań noworocznych. We wtorek, 8 stycznia br. w Nowogardzie odbyło się cykliczne spotkanie opłatkowe reprezentantów Związku Sybiraków. Spotkanie rozpoczęto tradycyjnie odśpiewaniem Hymnu Sybiraków oraz uczczeniem chwilą ciszy pamięci tych, którzy odeszli.Prowadząca, Maria Dembińska z nowogardzkiego Oddziału Zachodniopomorskiego Zarządu Sybiraków powitała zasłużonych zebranych, wśród których byli między innymi prezesi Związku Sybiraków: Michał Buniak i Albert Miłaszewski, prezes lokalnego koła Związku Franciszka Kobylińska, przedstawiciele samorządu oraz przyjaciele Sybiraków. 

- Życzę państwu w nowym roku dużo zdrowia i sił w przezwyciężaniu trudów dnia codziennego – powiedział Skarbnik Gminy Marcin Marchewka. Ciepłe słowa do obecnych skierował także autor książki o Sybirakach Piotr Słomski.

Pamięć o Polakach, którzy stracili życie w czasach zsyłek na Sybir to zadanie, o które wytrwale dba prezes nowogardzkiego koła Franciszka Kobylińska, przekazując młodemu pokoleniu swoje wspomnienia poprzez liczne prelekcje i spotkania z młodzieżą w szkolach. W ubiegłym roku przy wsparciu Burmistrza Nowogardu Roberta Czapli oraz aktywnej postawie Szkolnego Koła Wolontariatu z SP 2 w Nowogardzie uporządkowano groby i miejsca pamięci Sybiraków. 

- Dzięki wsparciu burmistrza, postawiono ławki obok jednego z pomników na nowogardzkim cmentarzu. Wydawać by się mogło, że to błahostka ale dla starszych osób, a takie głównie skupia nasz Związek, to istotna pomoc – powiedziała Maria Dembńska. 

Warto przypomnieć, że w marcu 2017 roku imieniem Sybiraków nazwane zostało nowo wybudowane rondo w Nowogardzie. 

- Dziękuję nowogardzkim Sybirakom za działanie, które ma na celu utrwalanie historii dla przyszłych pokoleń - powiedział wówczas burmistrz Robert Czapla.
Zachodniopomorski Związek Sybiraków z siedzibą w Szczecinie skupia aktualnie około 1300 osób. (BS, fot. BS/NWS)