PRESS GLASS - pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z zaawansowania prac na strefie ekonomicznej w Nowogardzie. Na strefie buduje się pierwsza ściągnięta przeze burmistrza Roberta Czaplę do Nowogardu fabryka - firma Press Glass. Firma już prowadzi rekrutację, a docelowo da zatrudnienie 330 osobom.

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie lipiec

Zapraszamy do galerii zdjęć z lipca

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie maj

Zapraszamy do galerii zdjęć z maja

Rata za alkohol do 31 stycznia 2019r.

UWAGA ! PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z art.11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018r. oz.2137), przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim , jest zobowiązany do złożenia do dnia 31 stycznia 2019r pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w każdym punkcie sprzedaży. Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2019 r. I raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

2019/01/08_Gwiazdkowa_Niespodzianka
3 stycznia br., po raz kolejny, a IV w sali widowiskowej w Nowogardzkim Domu Kultury, miała miejsce akcja „Gwiazdkowa Niespodzianka”. Organizatorem tego wydarzenia w Nowogardzie jest nowogardzki Zbór "Górna Izba" Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w RP, przy wsparciu Nowogardzkiego Domu Kultury, zaś beneficjentami akcji są dzieci rodziców ,będących podopiecznymi Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie. Akcję "Gwiazdkowa Niespodzianka" od samego początku wspiera burmistrz Robert Czapla.

W tym roku akcją objęte zostało blisko 170 dzieci (w tym 132 z listy OPS). Gośćmi specjalnymi byli klauni z grupy "Klauny w służbie dla Jezusa" ze Szczecina, które w krótkim przedstawieniu przekazały dzieciom i ich rodzicom, co to znaczy, być dobrym człowiekiem. Po tym nastąpiło rozdanie paczek, które wręczali: Dorota Maślana (kierownik OPS), pastor Cezary Komisarz wraz z żoną Andreą (koordynatorem akcji) oraz z grupą klaunów.

„Gwiazdkowa Niespodzianka” – to akcja charytatywna polegająca na docieraniu z paczkami świątecznymi do dzieci z środowisk najuboższych lub poszkodowanych przez los. Przeprowadzana jest w czasie, który najlepiej symbolizuje miłość Boga – w okresie świąt Bożego Narodzenia.

W sumie rozdawane jest każdego roku około 60.000 paczek z zagranicy i prawdopodobnie około 20-30 tysięcy paczek zrobionych przez chrześcijan z naszego kraju.

Akcja jest częścią światowego przedsięwzięcia pod nazwą Operation Christmas Child prowadzonego przez międzynarodową organizację Samaritan’s Purse.

***

„Gwiazdkowa Niespodzianka” to nie tylko paczki dla dzieci, które wskazuje OPS. Każdego bowiem roku, paczki za pośrednictwem pastora Cezarego i jego żony, trafiają również do dzieci np. w szkole w Błotnie, w Radowie Wielkim, Domu Dziecka i innych szkół. W tym roku jest podobnie. Akcja jest możliwa dzięki zaangażowaniu osób tych, które znamy, ale również wielu innych anonimowych. Wszystkim Wam dziękujemy za Wasze poświęcenie dla najmłodszych mieszkańców z terenu gminy Nowogard. (ps)