2019/01/08_SP_Dlugoleka
Trwają prace adaptacyjne pomieszczeń dawnego garażu na świetlicę szkolną w budynku Szkoły Podstawowej w Długołęce. Jest to efekt spotkania burmistrza Roberta Czapli w dniu 20 września br., z dyrektor szkoły Danutą Ziółkowską, z rodzicami uczniów oraz z sołtysem Długołęki Jackiem Jankowskim i księdzem proboszczem.

Burmistrz przybył w poniedziałek, 7 stycznia br., do szkoły w Długołęce, aby wraz z dyrektor szkoy, Jarosławem Hołubowskim i sołtysem/radnym Jackiem Jankowskim, obejrzeć postęp prac adaptacyjnych. Przekształcenie dawnego garażu na salkę było możliwe, ponieważ stanowił on część integralną z budynkiem szkolnym. Prace prowadzone są przy wsparciu Jarosława Hołubowskiego i jego ekipy.

- We wrześniu br., planujemy jeszcze z panią dyrektor wyminę wszystkich okien w szkole – powiedział burmistrz Robert Czapla. - Kolejne zadanie, które czeka przed nami, to remont elewacji szkoły. Do tegorocznego projektu budżetu wpisaliśmy ze skarbnikiem potrzebne pieniądze na ten cel. Mam nadzieję, że 16 stycznia radni przyjmą ostatecznie zaproponowany przeze projekt budżetu gminy na rok 2019 i będziemy mogli dalej prowadzić prace remontowe w tutejszej szkole.

W czasie poniedziałkowego spotkania, poruszona została również kwestia wymiany podłoża na placu zabaw, który znajduje się przy szkole. Pierwotny uległ już bowiem znacznemu zniszczeniu. Burmistrz po rozmowie z Ritą Mazurczak z Wydziału Remontów i Inwestycji podjął decyzję, aby skierować kolejne osoby z grupy Jarosława Hołubowskiego do zerwania starej nawierzchni i zastąpienia jej bezpieczniejszym – piaskiem.

- Dla mnie słowo jest droższe niż złoto i dziś realizuję daną we wrześnu rodzicom obietnicę – podsumował spotkanie burmistrz.

Warto też zauważyć, że dotychczas, dzięki decyzjom i staraniom burmistrza Roberta Czapli, przy budynku szkolnym wybudowana została sala gimnastyczna, powstał plac zabaw i nowe boisko. Wybudowany został także chodnik prowadzący do szkoły. Ponadto wyremontowana została świetlica wiejska (w ostatnim czasie dobudowane zostały do niej sanitariaty), przy której postawiony został plac zabaw oraz siłownia na świeżym powietrzu.

To jednak nie wszystkie zadania, które czekają przed nami i które będą sukcesywnie realizowane przez Gminę Nowogard. (ps)