PRESS GLASS - pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z zaawansowania prac na strefie ekonomicznej w Nowogardzie. Na strefie buduje się pierwsza ściągnięta przeze burmistrza Roberta Czaplę do Nowogardu fabryka - firma Press Glass. Firma już prowadzi rekrutację, a docelowo da zatrudnienie 330 osobom.

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie lipiec

Zapraszamy do galerii zdjęć z lipca

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie maj

Zapraszamy do galerii zdjęć z maja

Rata za alkohol do 31 stycznia 2019r.

UWAGA ! PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z art.11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018r. oz.2137), przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim , jest zobowiązany do złożenia do dnia 31 stycznia 2019r pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w każdym punkcie sprzedaży. Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2019 r. I raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

Burmistrz Robert Czapla od lat wspiera zbiórkę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Podobnie jak w ubiegłym roku każdy z mieszkańców gminy może pomóc dzieciom biorąc udział w aukcji o FOTEL BURMISTRZA Nowogardu. Zwycięzca, który zasiądzie na jeden dzień w fotelu burmistrza, poczuje na krótko emocje związane z zarządzaniem miastem i zapisze się na kartach jego historii. Relacja z wydarzenia znajdzie się na stronie www.nowogard.pl

Już 13 stycznia br. odbędzie się 27 Finał WOŚP. Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w aukcji o FOTEL BURMISTRZA Nowogardu. Poniżej znajduje się link do aukcji na Allegro 

https://aukcje.wosp.org.pl/jeden-dzien-w-fotelu-burmistrza-nowogardu-i8289034
(BS)