Informujemy, że 19 kwietnia 2019r. (piątek) Urząd Miejski w Nowogardzie wraz z jednostkami podległymi będzie czynny do godz. 12:00

natomiast we wotek 23 kwietnia 2019r (wtorek) Urząd Miejski w Nowogardzie wraz z jednostkami podległymi będzie czynny od godz. 9:00 do 15:30.

47230123 366829577400872 7406172847090958336 n

Współpraca pomiędzy Gminą Nowogard a Spółdzielnią Mieszkaniową Gardno układa się doskonale co można zobaczyć poprzez liczne inwestycje wykonywane wspólnie. Realizacje inwestycji mają na celu poprawę infrastruktury drogowej i otoczenia. Jedną z takich inwestycji jest „Przebudowa dróg i wykonanie ogólnodostępnych miejsc postojowych przy ul. Bohaterów Warszawy 105-106 w Nowogardzie” gdzie koszt będący po stronie Gminy Nowogard to 26.406,80 zł. Kolejną inwestycja realizowana wspólnie jest „Budowa miejsc postojowych, drogi wewnętrznej i chodników wraz z infrastrukturą techniczną przy ulicy Bankowej 3d, 3e w Nowogardzie tu wartość poniesionych kosztów po stronie Gminy Nowogard wyniósł 13.641,98 zł.

Są to kolejne inwestycje, które realizowane są poprzez porozumienie dwóch stron. W dniu dzisiejszym tj. poniedziałek 3 grudnia odbył się odbiór obu inwestycji Burmistrz Robert Czapla wspólnie z Prezesem oraz przedstawicielami firm wykonujących prace remontowe udali się na miejsce, aby wspólnie dokonać odbioru inwestycji. Dzięki współpracy mieszkańcy ulicy Bohaterów Warszawy 105-106 mają nowe chodniki i 22 miejsca parkingowe co z pewnością poprawi bezpieczeństwo i komfort poruszania się.