Informujemy, że 19 kwietnia 2019r. (piątek) Urząd Miejski w Nowogardzie wraz z jednostkami podległymi będzie czynny do godz. 12:00

natomiast we wotek 23 kwietnia 2019r (wtorek) Urząd Miejski w Nowogardzie wraz z jednostkami podległymi będzie czynny od godz. 9:00 do 15:30.

rtg

Mobilny aparat RTG trafił do Nowogardzkiego szpitala. Zakup został sfinansowany w całości ze środków własnych Gminy Nowogard, które zostały zabezpieczone w tegorocznym budżecie specjalnie na ten cel. Całkowity koszt zakupu urządzenia to kwota bliska 115 000,00 tysięcy złotych. Jest to bez wątpienia sprzęt, który będzie można wykorzystać do nagłego ratowania życia i nie tylko. Urządzenie jest na tyle mobilne, że będzie mogło zostać wykorzystane w przypadku braku możliwości transportu pacjenta do pracowni RTG z poszczególnych oddziałów Nowogardzkiego szpitala. Przekazanie sprzętu odbyło się w pracowni szpitalnej, a w jego przekazaniu uczestniczył burmistrz Robert Czapla, który na ręce dyrektora przekazał urządzenie.