PRESS GLASS - pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z zaawansowania prac na strefie ekonomicznej w Nowogardzie. Na strefie buduje się pierwsza ściągnięta przeze burmistrza Roberta Czaplę do Nowogardu fabryka - firma Press Glass. Firma już prowadzi rekrutację, a docelowo da zatrudnienie 330 osobom.

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie lipiec

Zapraszamy do galerii zdjęć z lipca

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie maj

Zapraszamy do galerii zdjęć z maja

rtg

Mobilny aparat RTG trafił do Nowogardzkiego szpitala. Zakup został sfinansowany w całości ze środków własnych Gminy Nowogard, które zostały zabezpieczone w tegorocznym budżecie specjalnie na ten cel. Całkowity koszt zakupu urządzenia to kwota bliska 115 000,00 tysięcy złotych. Jest to bez wątpienia sprzęt, który będzie można wykorzystać do nagłego ratowania życia i nie tylko. Urządzenie jest na tyle mobilne, że będzie mogło zostać wykorzystane w przypadku braku możliwości transportu pacjenta do pracowni RTG z poszczególnych oddziałów Nowogardzkiego szpitala. Przekazanie sprzętu odbyło się w pracowni szpitalnej, a w jego przekazaniu uczestniczył burmistrz Robert Czapla, który na ręce dyrektora przekazał urządzenie.