Rata za alkohol do 31 maja 2019r.

UWAGA ! PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2019 r. II raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

Będzie nowa droga i miejsca parkingowe na ul. Gryfitów

Dnia 11 października w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego burmistrz Robert Czapla podpisał umowę na remont ulicy Gryfitów, wraz z miejscami parkingowymi, na których remont mieszkańcy czekali od lat. Całość inwestycji to koszt 431.848,08 zł. Przetarg wygrała firma WIDROG jak mówi Karol Wiśniewski właściciel firmy - prace rozpoczną się w przeciągu kilku dni.

Jest to kolejny etap współpracy pomiędzy Gminą Nowogard a Spółdzielnią Mieszkaniową Gardno. Dotychczasowa współpraca w inwestycjach polegała na podziale zadań w postaci remontu terenów należących do spółdzielni ze środków własnych, a z kolei grunty należące do Gminy Nowogard zostaną wyremontowane ze środków zabezpieczonych w budżecie. Dotychczasowa droga, na której znajdowały się płyty betonowe miały być tylko rozwiązaniem tymczasowym podczas budowy osiedla, niestety stan ten utrzymał się kilkadziesiąt lat.