Rata za alkohol do 31 maja 2019r.

UWAGA ! PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2019 r. II raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

2018/10/12_Blotno_szkola
Trwają prace przy termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Błotnie. Najpierw wykonane zostały wszystkie prace remontowe wewnątrz, a od dwóch tygodni prowadzone są na zewnątrz budynku szkolnego. Termomodernizacja szkoły została zlecona przez burmistrza Roberta Czaplę, który wraz z dyrektorem szkoły, w piątek, 12 października br., dokonał wizji dotychczas wykonanych prac. Prace wykonywane są przez osoby osadzone w nowogardzkim Zakładzie Karnym, stażystów Urzędu Miejskiego oraz pracowników interwencyjnych z Urzędu Pracy. (ps)