Rata za alkohol do 31 maja 2019r.

UWAGA ! PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2019 r. II raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

2018/10/12_Rabaty
Burmistrz Robert Czapla wraz z radnymi Anną Wiąz i Dawidem Jurczykiem oraz z Pawłem Lembasem i przedszkolakami z Przedszkola nr 4, posadzili rośliny na specjalnie przygotowanych rabatach na terenie zielonym, położonym przy jeziorze Nowogardzkim.

Ogólna powierzchnia zagospodarowanych rabat wynosi 338 m2 .

W piątek, 12 października br., wykonywane zostały dwie rabaty, na której posadzonych zostało w sumie 281 sztuk następujących krzewów i traw ozdobnych: Berberys Thumberga „Goldstar”, Berberys Thumberga „Bagatelle”, Pięciornik krzewiasty, Tawuła japońska, Róża Swany i Rozplenica japońska.

Są to kolejne rabaty i roślinność, które mają ubogacić tą cześć parkową terenów nad Jeziorem Nowogardzkim. (ps)