Rata za alkohol do 31 maja 2019r.

UWAGA ! PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2019 r. II raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

Na polecenie Burmistrza Roberta Czapli trwa porządkowanie naszej gminy. Prace wykonywane są przez osoby osadzone w nowogardzkim Zakładzie Karnym, stażystów Urzędu Miejskiego, pracowników interwencyjnych z Urzędu Pracy. W ostatnim czasie wykonano:

ul. Piłsudskiego - sprzątanie drogi wewnętrznej
ul. Piłsudskiego - sprzątanie drogi wewnętrznej

 

 

 

 

pl. Ofiar Katynia - jesienne porządki
pl. Ofiar Katynia - jesienne porządki

 

 

 

 

SP Błotno - termomodernizacja budynku szkoły
SP Błotno - termomodernizacja budynku szkoły

 

 

 

SP nr 2 - pielęgnacja drzew
SP nr 2 - pielęgnacja drzew

 

 

 

 

stadion miejski - remont elewacji pomieszczeń socjalnych i biura
stadion miejski - remont elewacji pomieszczeń socjalnych i biura

 

 

 

uporządkowany skwer przy ul. 5 Marca
uporządkowany skwer przy ul. 5 Marca

 

 

 

 

Żabowo - cmentarz. Podniesienie koron drzew znad nagrobków
Żabowo - cmentarz. Podniesienie koron drzew znad nagrobków