Rata za alkohol do 31 maja 2019r.

UWAGA ! PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2019 r. II raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

2018/09/26_ZSO_okna
Nowe oka na stołówce oraz drzwi wejścia głównego to jeden z etapów realizacji poprawy infrastruktury w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nowogardzie.

Podczas odbioru, w którym uczestniczył burmistrz Rober Czapla, dyrektor Szkoły Leszek Becela oraz kierownik referatu inwestycji i remontów Rita Mazurczak wymieniono 8 okien PCV m.in. w: stołówce, zapleczu kuchennym, pomieszczeniu biurowym i szatni przy Sali gimnastycznej. Wymieniona została również stara konstrukcja aluminiowa wejścia głównego na zupełnie nowe.

Wykonawcą była firma P.H. ARNO Sp. z.o.o. a całość inwestycji wyniosła 34.817,61 zł. Podczas odbioru dyrektor przedstawił również prośbę o zabezpieczenie w budżecie na rok 2019 pieniądze na niezbędne na remont sal lekcyjnych, w których należy wymienić podłogi oraz odświeżyć ściany.