PRESS GLASS - pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z zaawansowania prac na strefie ekonomicznej w Nowogardzie. Na strefie buduje się pierwsza ściągnięta przeze burmistrza Roberta Czaplę do Nowogardu fabryka - firma Press Glass. Firma już prowadzi rekrutację, a docelowo da zatrudnienie 330 osobom.

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie lipiec

Zapraszamy do galerii zdjęć z lipca

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie maj

Zapraszamy do galerii zdjęć z maja

Rata za alkohol do 30 września 2018r.

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2018 r. III raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.


2018/09/13_Zabowko_i_akzja_sadzimy_drzewa
Na początku tego roku, burmistrz Robert Czapla, zaproponował mieszkańcom udział w akcji „Sadzimy drzewa”. Wpłynęło wiele wniosków, w tym i od mieszkańców Żabówka, którzy zaproponowali, aby posadzić wzdłuż dróg gminnych drzewa owocowe.

Również w czasie spotkania z mieszkańcami w sprawie remontu placu zabaw, dwóch mieszkańców sołectwa zwrócili się do do burmistrza z zapytaniem, czy oni, jako sołectwo,mogą być włączeni do tej akcji.

Dlaczego drzewa owocowe. Bo takowe zawsze rosły wśród pól, aby być pokarmem dla dzikich zwierząt, aby nie wchodziły w szkodę rolnikom, ale również z tego powodu, że jako drzewa kwitnące będą wsparciem dla miejscowych pszczelarzy, którzy już dziś, przy mono-uprawach, muszą wywozić swoje pasieki w inne miejsca.

Burmistrz przychylił się do tego wniosku i we wtorek (12 września br) wziął udział w sadzeniu drzew w Żabówku, przy jednej z dróg gminnych. W sumie posadzonych zostało w tym miejscu 85 drzew, po obu stronach drogi. W większości są to jabłonie (antonówka i kosztel), ale również i czereśnia. (ps)